X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 خرداد 1398
مشارکت فعال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

  مشارکت فعال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

امتیاز: Article Rating

130 نفر از دانشجویان اینترن پزشکی و سال آخر رشته مقاطع کارشناسی پرستاری، مامایی و بهداشت در طرح کشوری غربالگری فشار خون از تاریخ 18/3/98 تا 6/4/98 با پرسنل مرکز بهداشت شهرستان همکاری دارند، این دانشجویان در 3 مرکز آموزشی درمانی امام (ره)، شهید مصطفی (ره) و آیت ا... طالقانی و 11 ایستگاه صبح و عصر از شنبه تا پنج شنبه در کنار پرسنل معاونت بهداشتی و با نظارت معاونت های آموزشی و بهداشت در درمانگاه الزهراء، درمانگاه خورشید، درمانگاه فرهنگیان، درمانگاه شهداء، ترمینال، پارک کوثر، پارک کودک، پارک چغاسبز، خیابان آیت ا... طالقانی (ره)، مسکن مهر و بانگنجاب به ثبت داده های مراجعین و چک فشارخون آنان می پردازند. در این ایستگاه ها استقبال چشمگیر مراجعین شهر ایلام وجود داشت.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مشارکت فعال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون
ثبت امتیاز