X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 تیر 1398
جلسه مشترک معاونین - روسا و مدیران پردیس با معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی

  جلسه مشترک معاونین - روسا و مدیران پردیس با معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت اموزشی در این جلسه مشترک معاون محترم اموزشی – معاون محترم فرهنگی و دانشجویی-معاون محترم تحقیقات و فن اوری –روسای دانشکده ها حضور داشتند که مهمان ویژه جلسه معاونت محترم توسعه دکتر پاکزاد بود .
دکتر ولیزاده معاونت اموزشی در ابتدای جلسه با تشکر از زحمات کلیه واحدها در طول ترم به بیان برخی مشکلات و تلاش واحدها در رفع نقص انها تاکید کردند.
مدیر امور عمومی پردیس مواردی همچون بررسی نقصهای پردیس دو –رفع نقصهای دانشکده دندانپزشکی و پرستاری ومامایی –بحث کتابخانه ها –ازمایشگاه رفرانس و همچنین جلسه مشترک با مالکان زمینهای اطراف پردیس در جهت دسترسی به جاده و ایجاد یک جاده دسترسی را عنوان کردند.
روسای دانشکده ها هم با ابراز برخی مشکلات در دانشکده های تحت مدیریت شان خواستار کمک های مالی جهت رفع این مشکلات را بیان نمودند.در پایان معاونت محترم توسعه و منابع انسانی ضمن تشکر از کلیه همکاران پردیس عنوان کردند : این اولین جلسه مشترک در طول سالهای اخیر است که معاونت اموزشی بصورت مشترک جهت برخی مشکلات پردیس برگزار کرده و امیدواریم این تعامل و همدلی باعث مرتفع شدن مشکلات پردیس جهت ارایه خدمات بهتر به دانشجویان عزیز شود.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه مشترک معاونین - روسا و مدیران پردیس با معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی
  • جلسه مشترک معاونین - روسا و مدیران پردیس با معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی
ثبت امتیاز