X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 تیر 1398
جلسه گزارش برنامه عملیاتی 98

  جلسه گزارش برنامه عملیاتی 98

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت اموزشی جلسه عملیاتی سال 1398 با حضور معاونت محترم اموزشی –مدیر اموزش-مدیر امور هیات علمی-روسا و معاونین دانشکده ها برگزار شد .
در این جلسه کلیه دانشکده ها به ترتیب گزارش برنامه عملیاتی خود را ارایه نمودند .
سپس برنامه های ارایه شده توسط اعضای حاضر در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و پیشنهاداتی جهت بهبود برنامه ها داده شد.در پایان مقرر گردید در جلسه ی دیگر بقیه ی دانشکده ها و مدیران برنامه خود را ارایه دهند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه گزارش برنامه عملیاتی 98
ثبت امتیاز