X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 تیر 1398
شش ماه گذشته چهار هزار حکم کارگزینی صادر شد

  شش ماه گذشته چهار هزار حکم کارگزینی صادر شد

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت اموزشی مدیر امور هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه تاکنون شش هزار حکم کارگزینی صادر شده افزود: دانشگاه علوم پزشکی دارای 185 عضو هیات علمی می باشد که در طول شش ماه اخیر 6جلسه شورای هیات علمی -4جلسه کمیته منتخب- 3جلسه هیات ممیزه تشکیل شده است. دکتر اسد میرزایی افزود: در کل 250 درخواست داشته ایم که منجر به صدور رای و مصوبه شده است .

ایشان اضافه کردند:درخواست های وارده به این مدیریت سامل بررسی کارنامه های سالیانه ارتقا سالیانه –ارتقا مرتبه –ماموریت اموزشی- نظارات بر عملکرد اعضا محترم هیات علمی- ثبت تردد و ورود و خروج –ثبت مرخصی اعضا-صدور گواهی های مختلف-جذب و بکارگیری-تسویه حساب-نیاز سنجی اعضا هیات علمی تشکیل پرونده پرسنلی اعضا-صدور پایه های تشویقی-صدور مجوز مطب-معرفی جهت اخذ تسهیلات –برگزاری جلسات مصاحبه اعضا جهت جذب به صورت تعهد خدمتی و قراردادی .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • شش ماه گذشته چهار هزار حکم کارگزینی صادر شد
ثبت امتیاز