X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 01 مرداد 1398

  قابل توجه دانشجويان متقاضي استفاده از سهميه استعداد درخشان كارشناسي به كارشناسي ارشد

امتیاز: Article Rating

با توجه به تعطیلات تابستانی، تمام دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان از کارشناسی به کارشناسی ارشد( با آزمون و بدون آزمون) ریز نمرات کلی با امضا و مهر دانشکده و آموزش کل و دانشجویان متقاضی بدون آزمون علاوه بر آن تمام سوابق آموزشی، پژوهشی و فردی اجتماعی خود را حداکثر تا فردا چهار شنبه مورخ 2 مرداد ماه 98 به مسئول واحد استعداد درخشان دانشگاه واقع در طبقه سوم معاونت آموزشی تحویل دهند. در صورت عدم مراجعه دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز