X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 02 مرداد 1398

  گزارش اقدامات انجام شده و در دست اقدام در حوزه روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایلام در استان واسط عراق

امتیاز: Article Rating


1-    اعزام یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به استان واسط و برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه جهت کارشناسان بهداشت استان واسط  در خرداد ماه 97
2-    بازدید مدیر روایط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایلام از دانشگاه واسط ، ملاقات با رئیس دانشکده پزشکی واسط  در شهیور 97
3-    تفاهم بر برگزاری دوره روش تحقیق مقدماتی برای دانشجویان پزشکی دانشگاه واسط به مدت یک هفته در شهر ایلام
4-    اعزام مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و مدیر روابط بین الملل به استان واسط و برگزاری جلسات متعدد شامل:
       -    ملاقات با استاندار واسط و ابراز علاقه مندی و قول مساعد ایشان مبنی بر حمایت کامل از تعمیق روابط دو دانشگاه
       -    ملاقات با مسئول دفتر جریان حکمت پارلمان عراق در استان واسط
       -    ملاقات با رئیس اداره بهداشت و درمان واسط به منظور فعال سازی درمانگاه بصره و گسترش فعالیت دانشگاه   علوم پزشکی ایلام در حوزه گردشگری سلامت و توریسم درمانی
         -    ملاقات با رئیس دانشکده پزشکی واسط و توافق بر انعقاد تفاهم نامه دوجانبه در حوزه های مشترک علمی ، آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی
5-    اعزام هیئت عراقی به استان ایلام شامل مسئول دفتر جریان حکمت و مدیران ارشد اداره بهداشت و درمان استان واسط و ملاقات با ریاست دانشگاه علوم پزشکی و پیگیری اجرای همکاری های مشترک در خرداد ماه 98

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز