X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 مرداد 1398
بهسازی کامل بخش های آموزشی.درمانی دانشکده دندانپزشکی

  بهسازی کامل بخش های آموزشی.درمانی دانشکده دندانپزشکی

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت اموزشی دکتر محمد رضا سلطانی گفت: در حال حاضر بخش پروتز و سالن فانتوم شماره یک –بخش کودکان در ساختمان (پنج راه جهاد) و بخش های عصب کشی و ترمیم –پریو جراحی –رادیولوژی – و تشخیص بیمارایها در دانشکده رو به روی بیمارستان امام در حال انجام است. رییس دانشکده دنداپزشکی اضافه کرد: در حال حاضر با تلاش شبانه روزی در حال ایجاد و تجهیز پنج بخش –فانتوم شماره دو و رختکن دانشجویان و تجهیز کلاس های درسی و بخش پاتولوژی هستیم.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بهسازی کامل بخش های آموزشی.درمانی دانشکده دندانپزشکی
ثبت امتیاز