X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 مرداد 1398
اعتبار بخشی بیمارستانها با حضور معاونت آموزشی

  اعتبار بخشی بیمارستانها با حضور معاونت آموزشی

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت اموزشی جلسه اعتبار بخشی بیمارستانی در سالن توسعه پردیس با حضور معاونت آموزشی آغاز شد.
در این جلسه معاونت آموزشی دانشگاه بر اهمیت مستند سازی فعالیت های انجام گرفته و در حال انجام مراکز آموزشی و درمانی –انجام کار تیمی- همکاری سایر معاونت های دانشگاه در بهبود وضعیت و فعالیت های مراکز تاکید کردند.دکتر رضا ولیزاده همچین از تلاش همکاران اموزشی تقدیر کرد. در این جلسه نواقص و ایرادات سنجه های اعبار بخشی بیمارستان شهید مصطفی خمینی بررسی گردید و با تقسیم کار و محول نمودن پیگیری های اختصاصی به مسیولین مربوطه مقرر گردید نتیجه اقدامات در جلسه اتی بررسی گردد.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اعتبار بخشی بیمارستانها با حضور معاونت آموزشی
ثبت امتیاز