X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 11 شهریور 1398
برگزاری کارگاه مدیریت تعارض فردی و سازمانی  ویژه کارکنان مورخ 11/6/98

  برگزاری کارگاه مدیریت تعارض فردی و سازمانی ویژه کارکنان مورخ 11/6/98

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، کارگاه مدیریت تعارض فردی و سازمانی ویژه کارکنان مورخ 98/6/11 روز دوشنبه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در سالن توسعه معاونت آموزشی برگزار گردید. مدرس این کارگاه آموزشی جناب آقای دکتر کیخاونی از اعضای هیات علمی دانشگاه می باشند .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه مدیریت تعارض فردی و سازمانی  ویژه کارکنان مورخ 11/6/98
  • برگزاری کارگاه مدیریت تعارض فردی و سازمانی  ویژه کارکنان مورخ 11/6/98
ثبت امتیاز