X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 11 شهریور 1398
تایید 5پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی

  تایید 5پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت اموزشی جلسه شورای پژوهش در اموزش مرکز مطالعات و توسعه پزشکی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
در این جلسه با بررسی پنج پروپوزال رای نهایی توسط اعضا اخذ و تصمیم گیری نهایی صورت پذیرفت.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • تایید 5پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی
ثبت امتیاز