X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 شهریور 1398
امادگی شورای مدیران برای اغاز سال تحصیلی 99-98

  امادگی شورای مدیران برای اغاز سال تحصیلی 99-98

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت اموزشی این جلسه با حضور مدیران حوزه اموزش و دانشکده های پنجگانه –مدیر دانشجویی –مدیر پژوهش دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با محریت بررسی اقدامات انجام گرفته در زمینه امادگی بیشتر حوزه معاونت اموزش برای اغاز سال تحصیلی 99-98 برگزار گردید دکتر رضا ولیزاده معاونت محترم اموزشی بر اهتمام ویژه مدیران در رفع مشکلات دانشجویان تاکیید کردند. ارایه طرح درسی و دوره- تعامل سازنده با دانشجویان-نظارت و ارزشیابی صحیح و به موقع دانشجویان- اموزش در عرصه- تکمیل صحیح پرونده های بیمارستانی توسط دانشجویان اینترن و با نظارت اساتید بالینی از مهم ترین موضاعات مطرح شده بود بود. دکتر خسروی مدیر محترم اموزش و تحصیلات تکمیلی گزارشی از اقدامات انجام گرفته در یکسال اخیر در حوزه اموزش ارایه دادند و در ادامه سایر همکاران به بیان نقطه نظرات و موضوعات و چالش های حوزه مدیریتی خود پرداختند.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • امادگی شورای مدیران برای اغاز سال تحصیلی 99-98
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز