X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 05 آذر 1398
گارگاه اصول رازداری ارتباط بیمار_ پزشک و تخلفات پزشکی

  گارگاه اصول رازداری ارتباط بیمار_ پزشک و تخلفات پزشکی

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی به منظور افزایش آگاهی پرسنل با منشور حقوق بیمار، کلاس اصول رازداری ، ارتباط بیمار - پزشک و تخلفات پزشکی در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی کارگاه اصول رازداری ارتباط پزشک_ بیمار برگزار شد . در این کلاس از اقای دکتر علیزاده مهاجر مدیر پزشکی قانونی استان ایلام  و خانم دکتر مرادخانی از پزشکی قانونی دعوت بعمل آمد که بعنوان مدرس این کارگاه حضور یابند.مخاطبین این  کارگاه  پزشکان عمومی ، متخصصان ، پرستاران ، دانشجویان و پرسنل اداری بودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • گارگاه اصول رازداری ارتباط بیمار_ پزشک و تخلفات پزشکی
ثبت امتیاز