X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 دی 1398
حضور اعضای بورد تخصصی رواشناسی بالینی وزارت بهداشت برای بررسی راه‌اندازی رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

  حضور اعضای بورد تخصصی رواشناسی بالینی وزارت بهداشت برای بررسی راه‌اندازی رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

امتیاز: Article Rating

اعضای بورد تخصصی روانشناسی بالینی وزارت بهداشت آقایان دکتر یونسی دبیر بورد و دکتر سلیمی عضو  بورد  برای بررسی راه اندازی رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام از گروه روانپزشکی، گروه روانشناسی و دانشکده پزشکی دانشگاه بازدید بعمل آورده و با اعضای هیات علمی گروه روانشناسی و روانپزشکی، مسئولین آموزش و دانشکده پزشکی دیدار و طی جلساتی بحث و بررسی خود را انجام دادند.                                                   روابط‌ عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اشتراک گذاری
تصاویر
  • حضور اعضای بورد تخصصی رواشناسی بالینی وزارت بهداشت برای بررسی راه‌اندازی رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
ثبت امتیاز