X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 07 اسفند 1398
آموزش به نیروهای خدمات معاونت آموزشی در خصوص رعایت بهداشتی ویروس کرونا

  آموزش به نیروهای خدمات معاونت آموزشی در خصوص رعایت بهداشتی ویروس کرونا

امتیاز: Article Rating

آموزش به نیروهای خدمات معاونت آموزشی در خصوص رعایت بهداشتی ویروس کرونا                                                به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی کلیه نیروهای خدماتی معاونت آموزشی توسط کارشناس بهداشت محیط در خصوص رعایت نکات بهداشتی در محیط جهت ویروس کرونا طی جلسه دو ساعتی تحت آموزش قرار گرفتند .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • آموزش به نیروهای خدمات معاونت آموزشی در خصوص رعایت بهداشتی ویروس کرونا
ثبت امتیاز