X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 اردیبهشت 1399

  اولین جلسه مسئولین کارگروه های طرح تحول در آموزش علوم پزشکی در معاونت آموزشی دانشگاه

امتیاز: Article Rating

اولین جلسه مسئولین کارگروه های طرح تحول در آموزش علوم پزشکی در معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید. 
جلسه مسئولین کارگروه های طرح تحول در آموزش علوم پزشکی باحضور مدیر محترم آموزش جناب آقای دکتر مظفری، مدیر مرکز مطالعات سرکار خانم دکتر شوهانی و مسئولین کارگروه های طرح تحول آموزش مورخ 13/2/99در سالن اجتماعات معاونت آموزشی تشکیل شد.
در این جلسه مسئولین کارگروه ها خلاصه ای از عملکرد بسته ها در سال 1398 را بیان کردند و سپس به بحث و تبادل نظر در مورد هر کدام از بسته های طرح تحول پرداختند .
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز