X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: جمعه 03 مرداد 1399

  برگزاری "کارگاه های  توانمندسازی اساتید به صورت مجازی " مورخ25/4/99

امتیاز: Article Rating

برگزاری "کارگاه های  توانمندسازی اساتید به صورت مجازی " مورخ25/4/99

 کارگاه های مجازی توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی با عناوین " endnote ، تدریس در گروه های کوچک ، کارآفرینی و فرآیند راه اندازی کسب و کار " توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از تاریخ 22/4/1399 الی 25/4/1400 در سامانه آموزش مجازی دانشگاه به آدرسlms. medilam.ac.ir بارگزاری و فعال شدند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز