X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

  جلسه مدیران امور بین الممل و معاونین آموزشی دانشگاههای کلان منطقه 3 در خصوص میزان شهریه دانشجویان بین الملل مورخ 19/2/1400

امتیاز: Article Rating

جلسه مدیران امور بین الممل و معاونین آموزشی دانشگاههای کلان منطقه 3 در خصوص میزان شهریه دانشجویان بین الملل مورخ 19/2/1400:

در تاریخ 19/2/1400 جلسه ویدیو کنفرانس در خصوص دامنه شهریه تحصیلی دانشجویان خارجی برگزار گردید . در این جلسه مقرر گردید که حداقل شهریه همان حداقل میزان شهریه ای باشد که وزارتخانه تعیین کرده است و حداکثر شهریه 40 درصد بیشتر از حداقل میزان شهریه ای باشد که وزارت خانه تعیین نموده است و دانشگاهها می توانند که در این دامنه از دانشجویان خارجی اخذ نمایند .

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز