X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 تیر 1400

  گزارش برگزاری طرح کوید

امتیاز: Article Rating

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام با مدیریت دکتر ساناز مامی  به عنوان یکی از اولین مراکز دریافت مجوز برگزاری طرح ملی کوید 
آموزش بخش عملی دوره های طرح کوید از ۶ تیر ماه روز یکشنبه آغاز گردید. دبیر علمی دوره ویژه متخصصین جناب آقای دکتر عباس قیصوری و دبیر علمی دوره ویژه پرستاران در هر دو سطح، جناب آقای محمدرضا بسطامی هستند.
دوره های طرح ملی کوید: 
- مدیریت بیماران متوسط، شدید و بحرانی covid-19 بستری در بخش های عادی ویژه- ویژه متخصصین
- پرستاری مراقبت های ویژه در آی سی یو در سطح یک 
- پرستاری مراقبت های ویژه در آی سی یو در سطح دو

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز