X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 07 اردیبهشت 1401
جلسه هیئت ممیزه دانشگاه

  جلسه هیئت ممیزه دانشگاه

امتیاز: Article Rating

برگزاری جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ایلام
بیستمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه با حضور دکتر محمدی  ریاست دانشگاه علوم پزشکی و دکتر عبدی معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضای هیئت ممیزه در سالن توسعه معاونت آموزشی پردیس دانشگاهی برگزار شد.
این جلسه با هدف تدوین و بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء مرتبه اعضا ، احتساب سوابق و تبدیل وضعیت استخدامی اعضا هیئت علمی و .. برگزار شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه هیئت ممیزه دانشگاه
ثبت امتیاز