X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 دی 1393

  جلسه معاون آموزشی و مدیر کل آموزش باگروه اطفال بیمارستان امام خمینی(قدس ره)

امتیاز: Article Rating

 

جلسه معاون آموزشی دانشگاه دکتر رضایی طاویرانی و مدیر کل آموزش دانشگاه دکتر عبدی با گروه اطفال بیمارستان امام خمینی در تاریخ 17/10/93 جلسه ای با گروه اطفال در بیمارستان امام تشکیل شد. در این جلسه که با حضور معان آموزشی بیمارستان امام دکتر حاتمی تشکیل شد در خصوص پیگیری جذب دستیار تخصصی اطفال تبادل نظر شد.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز