X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1393

  جلسه معاون آموزشی دانشگاه و مدیر کل آموزش دانشگاه با اعضای هیئت علمی بیمارستان امام خمینی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 18/10/93 جلسه ای با حضور معاون آموزشي جناب آقاي دكتر مجيد رضايي طاويراني و مديركل آموزش دانشگاه جناب آقاي دكتر جهانگير عبدي با اعضای هیات علمی بیمارستان امام تشکیل شد در این جلسه پیرامون برنامه ریزیهای آموزشی، اجرای برنامه های آموزشی و نظارت کامل بر برنامه های آموزشی بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه همچنین در خصوص مشکلات رفاهی اعضای هیات علمی نیز بحث شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز