X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1393

  جلسه معاون آموزشی ، معاون درمان و مدیر آموزش دانشگاه با اعضای هیات علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 13/11/93 جلسه ای در بیمارستان شهید مصطفی خمینی با حضور مسئولین دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه دکتر مجید رضایی طاویرانی، معاون درمان دانشگاه دتر عبدالنور کرد جمشیدی، دکتر عبدی مدیر آموزش دانشگاه ، دکتر صوفی نیا رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی با اعضای هیئت علمی گروه آموزشی زنان، خانم دکتر ففرهنگ مدیر گروه ، خانم دکتر جلیلیان ، خانم دکتر نظری و خانم دکتر دهدشتی و جمعی از کارکنان  بیمارستان تشکیل شد. در این جلسته دکتر رضایی پیرامون اهمیت آموزش صحبت فرمودند و سپس اعضای هیئت علمی نقاط قوت و ضعف آموزشی و درمانی گروه را ذکرکردند. سپس معاون محترم درمان در خصوص زایمانهای طبیعی و سزارین صحبت کردند. در پایات دکتر عبدی مدیر آموزش دانشگاه در مورد برنامه های آموزشی صحبت کردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز