X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 بهمن 1393

  جلسه کمیته فراخوان جذب دانشگاه جهت بررسی مدارک متقاضیان یازدهمین فراخوان جذب هیأت علمی

امتیاز: Article Rating

در روز دوشنبه مورخ 6/11/93 جلسه کمیته فراخوان جذب دانشگاه جهت بررسی مدارک متقاضیان یازدهمین فراخوان جذب هیأت علمی در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه مدیر امور هیأت علمی جناب آقای دکتر افرا خسروی گزارشی از وضعیت کل ثبت‌نام‌های موجود در سایت فراخوان را برای اعضا قرائت نمود. همچنین در خصوص روند بررسی پرونده متقاضیان در هیأت اجرایی جذب دانشگاه اعضای حاضر در جلسه پیشنهاداتی ارائه کردند. در پایان مقرر گردید که افراد برگزیده از هر رشته جهت انجام مصاحبه علمی تخصصی به کمیته مصاحبه معرفی گردند.    

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز