جلسه معاون آموزشی دانشگاه با رئیس دانشگاه ، متخصصین بیماریهای داخلی ، دستیاری داخلی
X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 اسفند 1393

  جلسه معاون آموزشی دانشگاه با رئیس دانشگاه و متخصصین بیماریهای داخلی در خصوص دستیاری داخلی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 5/12/93 جلسه ای د رخصوص راه اندازی دستیاری بیماریهای داخلی با حضور دکتر دل پیشه رییس دانشگاه ، دکتر رضایی طاویرانی معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر کرد جمشیدی معاون درمان دانشگاه، دکتر عبدی مدیر امور آموزشی دانشگاه و روسای بیمارستانهای امام خمینی و شهید مصطفی خمینی برگزار شد. در این جلسه در خصوص بازدید وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی ایلام و مسایل مربوط به جذب دستیاری بحث و تبادل نظر شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز