X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 فروردین 1394

  موافقت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت با راه اندازی رشته دستیاری و داخلی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

به استناد رای صادره در دویست و چها و پنجمین جلسه شورای گسترش  دانشگاههای علوم پزشکی مورخه 16/12/93 با راه اندازی رشته تخصصی کودکان و داخلی در بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شهید مصطفی خمینی موافقت به عمل آمد. این موفقیت را به جامعه دانشگاهی تبریک می گوییم.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز