برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 خرداد 1394

  برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

امتیاز: Article Rating
در تاریخ 10/3/94 روز یکشنبه جلسه ای در خصوص آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلی از قبیل طول مدت تحصیل، مشروطی-مرخصی تحصیلی –نقل و انتقال و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها تشکیل شد.در این جلسه تمامی مدیران گروه های تحصیلات تکمیلی حضور داشتند و پیرامون مسائل یاد شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز