X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 30 خرداد 1394

  بازدید رئیس دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه از برگزاری امتحانات در دانشکده ها

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 30/3/94 ساعت 8:30 دقیقه جناب آقای دکتر دل پیشه ریاست محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر رضایی طاویرانی معاون محترم آموزش دانشگاه از محل برگزاری امتحانات در دانشکده های پرستاری،بهداشت،پیراپزشکی و پزشکی بازدید فرمودند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز