X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 31 خرداد 1394

  برگزاری جلسه گروه اخلاق پزشکی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 24/3/94 روز یکشنبه جلسه ای در خصوص نحوه برگزاری کارگاههای اخلاق پزشکی در بیمارستان ها تشکیل شد.در این جلسه مقرر شد که در معاونت درمان جهت تشکیل این کارگاههای برای کادر پزشکی و درمان نیازسنجی صورت گیرد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز