X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 تیر 1394

  برگزاری دومین جلسه ترجمان عملیات آموزش عالی سلامت

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 22/4/904 راس ساعت 30/8 در دفتر معاون آموزشی دانشگاه جلسه ای در راستای ترجمان عملیاتی آموزش عالی سلامت با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه آقای دکتر رضایی طاویرانی ، مدیر آموزش دانشگاه آقای دکتر جهانگیر عبدی و روسای دانشکده های پنج گانه برگزار شد. در این جلسه پیرامون سیاستهای دوازده گانه آموزش عالی سلامت بحث و تبادل نظر شد.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز