اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد
X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 شهریور 1394

  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

امتیاز: Article Rating

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های پزشکی سال 94 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ضمن تبریک لازم است  کلیه پذیرفته شدگان این دانشگاه ، جهت ثبت نام در تاریخ های 14 و 15 شهریورماه سال جاری  با به همراه داشتن مدارک لازم به معاونت آموزشی  -اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی- واحد پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایند.
آدرس: ایلام –انتهای بلوار پژوهش-مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مدارک مورد نیاز:
1- عكس 4 × 3 پشت نویسی شده 6 قطعه
2- اصل و كپي از تمام صفحات شناسنامه (2 سري)
3- اصل و كپي كارت ملي (2 سري)
4- اصل و كپي دانشنامه ، ريز نمرات يا مدركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل در مقطع قبل(در صورتي كه مقطع قبلي كارشناسي پيوسته باشد) و دو مقطع قبلي (در صورتي كه مقطع قبلي كارشناسي ناپيوسته باشد).
5- اصل و كپي مدركي مبني بر چگونگي وضعيت نظام وظيفه (كارت پايان خدمت ، كارت معافيت ، ....) .
6- اصل و كپي حكم استخدامي رسمي يا پيماني (براي پذيرفته شدگان كارمند).
7- موافقت نامه بدون قيد و شرط از بالاترين مقام مسئول اداري جهت ادامه تحصيل براي كليه كارمندان اعم از
شاغلين رسمي و پيماني وزارت بهداشت و يا ساير موسسات بدون در نظر گرفتن سهميه قبولي آنان.
8- مدرك نشان دهنده استفاده از سهميه رزمندگان، سهميه استعداد درخشان، ...............
9- گــواهي پايان طـرح ، معافيت و يا ترخيص از طرح جهت افرادي كه در حال گذراندن طــرح نيروي انساني
مي باشند.
10- ارائه حكم مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق ساليانه حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي براي پذيرفته
شدگان شاغل رسمي و پيماني
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز