قابل توجه دانشجویان پردیس خودگردان و غیر ایرانی
X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 شهریور 1394

  قابل توجه دانشجویان پردیس خودگردان و غیر ایرانی

امتیاز: Article Rating

قابل توجه دانشجویان پردیس خودگردان و غیر ایرانی
دانشجویان پردیس خودگردان و غیر ایرانی لازم است قبل از انتخاب واحد نسبت به پرداخت شهریه ثابت و متغیر اقدام و سپس با ارائه فیش پرداختی به خدمات ماشینی مراجعه نمایند. در غیر این صورت انتخاب واحد نیمسال مقدور نخواهد بود.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز