X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 آذر 1394

  برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل در حوزه بهداشت و درمان

امتیاز: Article Rating

کارگاه یک روزه پدافند غیر عامل در حوزه بهداشت و درمان در تاریخ 23/8/94 با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر رضایی طاویرانی ، نماینده استاندار ، رؤسا و مدیران و مترون و سوپروایزر بیمارستان های سطح استان ، حوزه مدیریت فوریت های پزشکی استان ، رؤسای و معاونین دانشکده های بهداشت ، پرستاری و مامایی ، پیراپزشکی ، پزشکی و دندانپزشکی در محل سالن توسعه معاونت آموزشی تشکیل گردید.
در ابتدای کارگاه آقای دکتر رضایی طاویرانی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین ، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیرعامل و بازخوانی فرمایشات ایشان مبنی بر این که " امروز اهمیت پدافند غیرعامل قاعدتا" برای مسئولین بایستی شناخته شده باشد ، اهتمام شما کار را پیش می برد. از این رو بایستی هریک از ارگان های اجرایی با توجه به تخصص خود در این امر مشارکت نمایند."
ادامه داد : با اشاره به نقش پیشگیرانه حوزه بهداشت و درمان در پدافند غیرعامل و اهمیت و جایگاه آن در آمادگی در شرایط بحران ، لازم است نظام سلامت استان وارد پدافند غیر عامل شود و نقش پیشگیرانه خود را ایفا کند. وی یکی از برنامه های دانشگاه علوم پزشکی ایلام را تشکیل کمیته آموزش پدافند غیر عامل بیان کرد و گفت: برگزاری کارگاه و سمینارهای آموزشی برای رده های مختلف و نیاز سنجی آموزشی از دیگر اقدامات کمیته آموزش پدافند غیر عامل است.
در ادامه کارگاه آقای دکتر مظفری و آقای دکتر صادقی فر برنامه آموزشی کارگاه را طبق سر فصل های ذیل جهت حاضرین در جلسه، آموزش های لازم ارائه نمودند.
1- مفاهیم و کلیات پدافند غیرعامل
2- راهبردهای پدافند غیرعامل کشور
3- جایگاه پدافند غیرعامل در مدیریت بحران
4- مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
5- درجه بندی بحران ها
6- شاخص های مدیریت و کاهش خطر در حوزه سلامت کشور

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز