X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 آذر 1394

  جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام در روز دوشنبه 18/8/94 با حضور جناب آقای دکتر رحیمی مدیر کل محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد. ایشان در این جلسه ضمن پاسخگویی به سئوالات دانشجویان بر حمایت مادی و معنوی از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان فوق تاکید نمودند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز