X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 05 دی 1394

  برگزاری دومین جلسه طرح تحول و نوآوری در آموزش

امتیاز: Article Rating

جلسه طرح تحول و نوآوری در آموزش در روز1/10/94 در معاونت آموزشی دانشگاه با حضور مدیر آموزش  و تحصیلات تکمیلی دکتر عبدی و روسای دانشکده ها و معاون دانشجویی ـ فرهنگی دکتر جمیل صادقی فر و دکتر نورخدا صادقی فر عضو هیات علمی برگزار شد .
در این جلسه در رابطه با ماموریتهای مشترک  و ویژه منطقه های آمایشی طرح تحول و واگذاری مسولیت ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین کارگروه های مختلف (بازنگری در کریکولوم  های آموزشی، بین المللی سازی، اعتبار بخشی بیمارستان ها، اخلاق حرفه ای، اعتبار بخشی دانشگاه، آموزش مجازی، دانشگاه های هزاره سوم) تشکیل و روسای آنها تعیین گردید.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز