X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 دی 1394

  برگزاری جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش منطقه آمایشی سه کشور در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

امتیاز: Article Rating

جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش از ساعت 9صبح تا 16عصر روز پنج شنبه  مورخ 3/10/94 با حضور دکتر عبدی، دکتر تقی نژاد، دکتر عیوضی، دکتر شهبازی، دکتر قیصوری، دکتر صادقی فر و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کردستان و همدان در علوم پزشکی کرمانشاه برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون ماموریت های مشترک و اختصاصی واگذار شده به منطقه آمایشی سه بحث و تبادل نظر شد.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز