X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 03 بهمن 1394
برگزاری ششمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش

  برگزاری ششمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش

امتیاز: Article Rating

جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش دانشگاه در روز یک شنبه مورخ 27/10/94 با حضور معاون آموزشی دانشگاه دکتر نورخدا صادقی فرد، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر جهاانگیر عبدی، معاون دانشجویی فرهنگی دکتر جمیل صادقی فر ،روسای دانشکده ها و نماینده های آنها در معاونت آموزشی دانشگاه بر گزار گردید.
در این جلسه در رابطه با ماموریت، آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیروهای حد واسط) و تدوین آیین نامه ای در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین در راستای تحقق وپیشبرد این ماموریت هر دانشکده رشته یا دوره های مورد نیاز در حیطه آموزشی خود را ارائه نمود.
 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری ششمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش
  • برگزاری ششمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش
ثبت امتیاز