X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 10 بهمن 1394

  برگزاری پنجمین جلسه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه

امتیاز: Article Rating

پنجمین جلسه تحول و نواوری در آموزش دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 23/10/94 در معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون ماموریت توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیروهای حدواسط) و لزوم تدوین آیین نامه ای در خصوص این ماموریت بحث وتبادل نظر شد.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز