X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 اسفند 1394

  برگزاری دهمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش

امتیاز: Article Rating

دهمین جلسه طرح تحول  و نواوری در آموزش در روز یکشنبه مورخ 2/12/94  در دفتر معاونت آموزشی با حضور اعضای شورای تحول و نواوری برگزار گردید.
در این جلسه که در راستای اجرایی شدن برنامه های  طرح تحول تشکیل شد آقای دکتر صادقی فرد معاون آموزشی دانشگاه با بیان اینکه توسعه آموزش های مهارتی  ماموریتی بزرگ است برداشتن  گام های حتی کوچک در این زمینه را مفید دانستند.
همچنین در این جلسه در خصوص کارگروه های انجام ماموریت های مشترک و ویژه مقرر گردید در جلسه بعدی نتایج اقدامات انجام شده مورد بررسی قرار گیرد.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز