X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 اسفند 1394

  برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای دانشکده های مختلف دانشگاه

امتیاز: Article Rating

 

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی مراسم تودیع و معارفه روسای دانشکده های دندانپزشکی ، پرستاری ، بهداشت و رئیس مرکز توسعه و مطالعات  آموزش پزشکی دانشگاه با حضور گسترده اساتید، کارشناسان مختلف حوزه های آموزشی در محل سالن توسعه معاونت برگزارشد .
دکتر صادقی فرد معاون محترم آموزشی دانشگاه ، در این مراسم گفت : توسعه دانشگاهها از آموزش صورت می گیرد و با پویایی دانشکده و استفاده مثبت از فرصتها میتوان سبب ارتقاء دانشگاه شد . وی ادامه داد : با توجه به توانمندی اساتید می توان از حس مشارکت و توانمندی آنها در امور اجرایی بهره برد . انتظار ایشان از مدیران این بود که از اساتید و کارشناسان در جهت بهبود وضعیت آموزشی ، پژوهشی و اداری  استفاده بهینه نمایند .
در پایان از زحمات روسای سابق دانشکده ها جناب آقایان دکتر روزگار ، دکتر عیوضی و دکتر مظفری تقدیر بعمل آورده و آرزومند موفقیت ایشان در مراحل مختلف زندگی بودند. همچنین با حکم انتصاب از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر دل پیشه آقایان دکتر سلطانی ، دکتر تقی نژاد و دکتر عمارلوئی بترتیب به عنوان روسای دانشکده های دندانپزشکی ، پرستاری و بهداشت و جناب آقای دکتر مظفری بعنوان رئیس مرکز مطالعات آموزش پزشکی دانشگاه معرفی گردیدند.
 

 
   
 

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز