طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles

(آرشیو نویسنده eduedu)

03
همایش بزرگ پیاده روی
چکیده: به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی امروز چهارشنبه96/08/03 همایش بزرگ پیاده روی با هدف ایجاد نشاط در پرسنل پردیس و دانشجویان توسط اداره تربیت بدنی معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد. در این همایش که با حضور ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر دل پیشه، معاون محترم آموزشی آقای دکتر نورخدا صادقی فرد ،معاون فرهنگی و دانشجویی آقای دکتر جمیل صادقی فر و مسئول مح... ادامه »
جستجو