X

دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در نظام آموزش


  برگزاری وبینار کارگروه ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونها با حضور مسئولین کارگروه دانشگاه های ایلام، کرد... (شنبه, 27 بهمن,1397)

  برگزاری وبینار دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش با ریاست آقای دکتر باقر لاریجانی معاون محترم آموزشی وز... (چهارشنبه, 17 بهمن,1397)

  برگزاری جلسه گزارش کار گروه های طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی مورخ96/11/25 (شنبه, 28 بهمن,1396)

  برگزاری جلسه مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاههای کلان منطقه 3 (یکشنبه, 10 دی,1396)

  برگزاری جلسه گزارش کار گروههای طرح تحول آموزش مورخ 96/9/29 (شنبه, 09 دی,1396)

  برگزاری جلسه گزارش کار گروههای طرح تحول آموزش مورخ96/9/22 (شنبه, 09 دی,1396)

  جلسه گزارش عملکرد روسای کارگروههای طرح تحول (یکشنبه, 30 مهر,1396)

  برنامه ارائه گزارش پیشرفت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (یکشنبه, 09 آبان,1395)

  برگزاری هفتمین نشست دانشگاههای عضو کلان منطقه 3آمایشی کشور در ایلام (ﺳﻪشنبه, 19 مرداد,1395)

  اجرای طرح تحول نظام آموزش فرصت استثنایی برای بهبود شاخص های آموزش در کشور است (ﺳﻪشنبه, 19 مرداد,1395)