جزئيات مطلب
مصوبات جلسه نهم طرح تحول و نوآوری در آموزش

 

مصوبات جلسه:
نهمین جلسه طرح تحول و نوآوری در آموزش در روز یکشنبه مورخ 18/11/94 راس ساعت 11 برگزار گردید. در این جلسه ابتدا  معاون آموزشی دانشگاه   اقای دکتر صادقی فرد پس از خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین طرح تحول آموزش را گامی به سمت رسیدن به ایده آل ها و استانداردهای دانشگاه های برتر دانستند و مشارکت فعال اعضاء هیات علمی و همچنین داشتن دیدگاه و آینده نگری و ترجیح منافع دانشگاه بر منافع شخصی خود در جهت پیشرفت آموزشی دانشگاه راخواستار شدند.
سپس  مدیر آموزشی دانشگاه آقای دکتر عبدی با بیان اینکه طرح تحول آموزشی گام چهارم طرح تحول سلامت است به ارائه مطالب جامعی درخصوص طرح تحول و ماموریتهای مشترک واگذار شده به دانشگاه های علوم پزشکی پرداختند و خواستار بیان نظرات در مورد ماموریتهای مشترک و کارگروههای تشکیل شده در این خصوص شدند سپس حاضرین به نقد و بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند  در پایان
-  مقرر گردید هر کدام از کارگروههای 20 گانه بصورت هفتگی گزارش خود را ارائه نمایند.
- به منظور تمرکز زدایی مسئولیت کارگروهها بین دانشکده ها و مدیریت های مختلف تقسیم گردید و مقرر شد مدیریت و دانشکده بصورت هفتگی به اعضای کار گروههای واگذار شده، تشکیل جلسه داده و گزارش هفتگی به معاونت آموزشی منعکس گردد
 


درج مطلب توسط : aa
تاريخ درج مطلب : 1394/12/05
تعداد بازديد : 593

بازگشت
جستجو