طراحی سایت
X
برگزاری جلسه گزارش کار گروههای طرح تحول آموزش مورخ 96/9/29

جلسه گزارش کار گروههای طرح تحول آموزش شامل; بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی،آموزش پاسخگو و عدالت محور،توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی،آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی،اعتلای اخلاق حرفه ای،حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم و خصوصی سازیاز ساعت ۱۲/۳۰ در سالن جلسات دانشکده پزشکی برگزار و پس از ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه, ساعت ۱۴پایان پذیرفت. بدینوسیله از جناب آقایان دکتر عبدی, دکتر مظفری،دکتر بساطی , دکتر خسروی, دکتر غفوریان,خانم دکتر اعظمی, و خانم یگانه به خاطر حضور فعال در جلسه تشکر می شود.


درج مطلب توسط : yegane
تاريخ درج مطلب : 1396/10/09
تعداد بازديد : 96

بازگشت