طراحی سایت
X
برگزاری جلسه گزارش کار گروه های طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی مورخ96/11/25

جلسه گزارش کارگروه ها با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسئولین کارگروه ها شامل; آمایش سرزمین , نقشه علمی, نیروی حد واسط, رشته های جدید, خیرین, نوآوری در آموزش, آموزش مداوم, اعتبار بخشی بیمارستانها و موسسات آموزشی در تاریخ 25/11/96 از ساعت ۱۲/۳۰ در سالن جلسات دانشکده پزشکی برگزار و پس از ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه, ساعت14/30پایان پذیرفت. بدینوسیله از جناب آقایان دکتر تقی نژاد , دکتر بسطامی نژاد, دکتر بازیار, دکتر مومنی, دکتر جلیلیان, دکتر عابدزاده, دکتر سالاری, سرکار خانمها دکتر اتاقی, دکتر شوهانی, دکتر دیرکوند و خانم یگانه به خاطر حضور فعال در جلسه تشکر می شود.


درج مطلب توسط : yegane
تاريخ درج مطلب : 1396/11/28
تعداد بازديد : 85

بازگشت