طراحی سایت
X
برگزاری جلسه گزارش کارگروه های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مورخ 96/12/9

جلسه با حضورمعاون محترم آموزشی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و روسای کارگروهها شامل; ارتقاء آزمون ها،مرجعیت علمی،خصوصی سازی و دانشگاههای نسل سوم، آموزش مجازی، آموزش پاسخگو، بین المللی سازی،روز چهارشنبه مورخ 96/12/ 9از ساعت ۱۲/۳۰ در سالن جلسات معاونت آموزشی برگزار و پس از ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه, ساعت 12/30پایان پذیرفت. بدینوسیله از جناب آقایان دکتر خسروی , دکتر آزادی ،دکتر بساطی, خانم دکتر اعظمی به خاطر حضور فعال در جلسه تشکر می شود.


درج مطلب توسط : yegane
تاريخ درج مطلب : 1396/12/12
تعداد بازديد : 86

بازگشت