طراحی سایت
تقویم آموزشی سال تحصیلی96/97

تقویم آموزشی نیمسال اول 97/98

انتخاب واحد دانشجویان قبل             19 لغایت 21 شهریور 97
**    ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید

آنلاین:

25لغایت 30شهریورماه(www.medilam.ac.ir)

تحویل مدارک(ورودی مهر):31شهریور لغایت 1 و2 مهرماه

شروع کلاسها

24 شهریورماه97

حذف و اضافه 14 لغایت 15 مهرماه  97
حذف اضطراری 16 مهرماه لغایت30 آذرماه 97
پایان کلاسها 19 دی ماه 97
امتحانات پایان نیمسال 97/10/22 لغایت 97/11/04
ورود نمرات توسط اساتید 97/10/22 لغایت 97/11/08

 کسانی که به صورت آنلاین و از طریق اینترنت (medilam.ac.ir)ثبت نام می نمایند بایستی اصل مدارک را در تاریخ مشخص شده به قسمت پذیرش و ثبت نام مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

نظر به مشخص نبودن تاریخ دقیق اعلام نتایج کنکور سراسری احتمال تغییر در تاریخ اعلام شده برای ثبت نام انلاین محرز می باشد.

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جستجو