طراحی سایت
تقویم آموزشی سال تحصیلی96/97

تقویم آموزشی نیمسال اول 97/96

انتخاب واحد دانشجویان قبل             19 لغایت 23 شهریور 96
**    ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید

آنلاین:

25لغایت 30شهریورماه(www.medilam.ac.ir)

تحویل مدارک(ورودی مهر):   3 مهرماه

شروع کلاسها

1 مهرماه 96

حذف و اضافه 15 لغایت 16 مهرماه  96
حذف اضطراری تا تاریخ 1 آذرماه 96
پایان کلاسها 20 دی ماه 96
امتحانات پایان نیمسال 96/10/24 لغایت 05/11/96
ورود نمرات توسط اساتید 96/10/24 لغایت 05/11/96

 کسانی که به صورت آنلاین و از طریق اینترنت (medilam.ac.ir)ثبت نام می نمایند بایستی اصل مدارک را در تاریخ مشخص شده به قسمت پذیرش و ثبت نام مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97/96

 

انتخاب واحد (ورودی قدیم) 08 لغایت 13 بهمن ماه
ثبت نام ورودی های جدید (تحویل مدارک)
14لغایت 15 بهمن ماه
شروع کلاسها 14 بهمن ماه 96
پایان کلاسها 22 خردادماه 97
حذف و اضافه 1 لغایت 2 اسفند ماه 1396
حذف اضطراری تا 31 اردیبهشت ماه 1397
شروع امتحانات 22خردادماه لغايت 7 تيرماه 1397
ورود نمرات توسط اساتید 22خردادماه لغايت 10 تيرماه 1397

 

 

زمان فارغ التحصیلی نیمه دوم از تاریخ 14 لغایت 31 تیرماه 97 می باشد.


اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جستجو