تقویم آموزشی سال تحصیلی96/97

تقویم آموزشی نیمسال اول 97/96

انتخاب واحد دانشجویان قبل             19 لغایت 23 شهریور 96
**    ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید

آنلاین:

25لغایت 30شهریورماه(www.medilam.ac.ir)

تحویل مدارک(ورودی مهر):   3 مهرماه

شروع کلاسها

1 مهرماه 96

حذف و اضافه 15 لغایت 16 مهرماه  96
حذف اضطراری تا تاریخ 1 آذرماه 96
پایان کلاسها 20 دی ماه 96
امتحانات پایان نیمسال 96/10/24 لغایت 05/11/96
ورود نمرات توسط اساتید 96/10/24 لغایت 05/11/96

 کسانی که به صورت آنلاین و از طریق اینترنت (medilam.ac.ir)ثبت نام می نمایند بایستی اصل مدارک را در تاریخ مشخص شده به قسمت پذیرش و ثبت نام مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97/96

 

انتخاب واحد (ورودی قدیم) 08 لغایت 13 بهمن ماه
ثبت نام ورودی های جدید (تحویل مدارک)
9 لغایت 10 بهمن ماه
شروع کلاسها 14 بهمن ماه 96
پایان کلاسها 22 خردادماه 97
حذف و اضافه 1 لغایت 2 اسفند ماه 1396
حذف اضطراری تا 31 اردیبهشت ماه 1397
شروع امتحانات 22خردادماه لغايت 7 تيرماه 1397
ورود نمرات توسط اساتید 22خردادماه لغايت 7 تيرماه 1397

 

 

زمان فارغ التحصیلی نیمه دوم از تاریخ 14 لغایت 31 تیرماه 97 می باشد.


اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جستجو