طراحی سایت
کارشناس فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی:   زهرا خرامان

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس کامپیوتر(نرم افزار)

تاریخ استخدام: 91/1/21
 تلفن تماس: 2227134
محل کار: معاونت آموزشي
نوع استخدام : قراردادي1

 

شرح وظایف:

  1. مسئول سامانه آموزشی (سما)
  2. کارشناس فنی سامانه های مرتبط با سامانه مدیریت آموزش( از جمله ثبت نام انلاین،سامانه مالی،ارزشیابی اساتید،بایگانی دیجیتال ...)
  3. کارشناس فناوری اطلاعات معاونت آموزشی
اپراتور سیستم رایانه

نام و نام خانوادگی:   مریم ولدبیگی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی
تاریخ استخدام: 1391
 تلفن تماس: 08432235723
محل کار: معاونت آموزشي
نوع استخدام : قراردادي

 

شرح وظایف:
1. ثبت اطلاعات دانشجويان جديدالورود در نرم افزار
2. مسئول برنامه ریزی دروس عمومی
3. تعريف دروس رشته هاي مختلف در نرم افزار
4. پيش انتخاب واحد تحت وب دانشجويان
5. درج اطلاعات برنامه هفتگي دروس و اساتيد در نرم افزار
6. اصلاحيه انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف اضطراري در موارد خاص آموزشي با نظر شوراهاي مربوطه
7. اسكن نمودن عكس‌هاي دانشجويان جديدالورود

جستجو