طراحی سایت
معاون آموزشی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا ولیزاده

مدرک تحصيلي :متخصص روانپزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه کاریcv

ساعات ملاقات با دانشجو و ارباب رجوع: تمام ایام هفته

 

 

 

جستجو