تقویم آموزشی سال تحصیلی95/96 حداقل

تقویم آموزشی نیمسال اول 95/96

انتخاب واحد دانشجویان قبل

از تاریخ 1395/06/13لغایت 1395/06/17

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید

آنلاین: 1395/06/27لغایت 1395/06/31(www.medilam.ac.ir)

تحویل مدارک(ورودی مهر): 1395/07/03 لغایت 1395/07/05

شروع کلاسها

27شهریور 1395

حذف و اضافه 17لغایت 18 مهر ماه 1395
حذف اضطراری تا 30 آذرماه 1395 
پایان کلاسها 26دیماه 1395
امتحانات پایان نیمسال 25دیماه لغایت 10 بهمن  1395
ورود نمرات توسط اساتید 25 دیماه  لغایت  8 بهمن  1395

 کسانی که به صورت آنلاین و از طریق اینترنت (medilam.ac.ir)ثبت نام می نمایند بایستی اصل مدارک را در تاریخ مشخص شده به قسمت پذیرش و ثبت نام مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 95/96

 

انتخاب واحد (ورودی قدیم) 5 بهمن ماه لغايت 8بهمن ماه 1395
ثبت نام ورودی های جدید (تحویل مدارک)
9 لغایت 10 بهمن ماه
شروع کلاسها 9بهمن 1395
پایان کلاسها 20خرداد ماه 1395
حذف و اضافه 26 لغایت 27 بهمن ماه 1395
حذف اضطراری تا 20 اردیبهشت ماه 1396
شروع امتحانات 20خردادماه لغايت 7 تيرماه 1396
ورود نمرات توسط اساتید 20خردادماه لغايت 12 تيرماه 1396

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جستجو