تقویم آموزشی سال تحصیلی96/97

تقویم آموزشی نیمسال اول 97/96

انتخاب واحد دانشجویان قبل             19 لغایت 23 شهریور 96
**    ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید

آنلاین: 25 لغایت 28 شهریورماه(www.medilam.ac.ir)

تحویل مدارک(ورودی مهر):   1 مهرماه

شروع کلاسها

25 شهریور ماه 96

حذف و اضافه 10 لغایت 11 مهرماه  96
حذف اضطراری تا تاریخ 17 آذرماه 96
پایان کلاسها 22 دی ماه 96
امتحانات پایان نیمسال 96/10/23 لغایت 05/11/96
ورود نمرات توسط اساتید 96/10/23 لغایت 05/11/96

** باتوجه به زمان اعلام نتایج  آزمون سراسری از سوی سازمان سنجش کشور ،احتمال تغییر تاریخ های اعلام شده وجود دارد.

 کسانی که به صورت آنلاین و از طریق اینترنت (medilam.ac.ir)ثبت نام می نمایند بایستی اصل مدارک را در تاریخ مشخص شده به قسمت پذیرش و ثبت نام مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97/96

 

انتخاب واحد (ورودی قدیم) 14 لغایت 19 بهمن ماه
ثبت نام ورودی های جدید (تحویل مدارک)
9 لغایت 10 بهمن ماه
شروع کلاسها 14 بهمن ماه 96
پایان کلاسها 24 خردادماه 97
حذف و اضافه 28 لغایت 29 بهمن ماه 1396
حذف اضطراری تا 13 اردیبهشت ماه 1397
شروع امتحانات 26خردادماه لغايت 7 تيرماه 1397
ورود نمرات توسط اساتید 26خردادماه لغايت 7 تيرماه 1397

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جستجو