معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه

در تاریخ 96/2/31 جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی با حضور اکثریت اعضای شورا شامل رؤسای د و معاونین آموزشی  دانشکده ها تشکیل شد. در این جلسه که از ساعت 22-17 شب به طول انجامید، در خصوص برنامه عملیاتی سال96 مدیریت ها و دانشکده ها همچنین کارنامه سالیانه اعضای هیأت علمی سیاست گذاری شد.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (337)
کد خبر: 13150